Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Σταυρόλεξο για το κείμενο της 6ης ενότητας στα Αρχαία Α΄ Γυμνασίου (Η ομορφιά δεν είναι το παν)

Σχηματισμός παρακειμένου και υπερσυντέλικου αφωνόληκτων ρημάτων μέσης φωνής (διαδραστικό βίντεο από τον Ελληνικό Πολιτισμό)

Σχηματισμός μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων, διαδραστικό βίντεο από τον Ελληνικό Πολιτισμό