Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Η συνοχή της περίληψης, δομή και μεταδιατυπώσεις

       Παπαϊωάννου Πηνελόπη–Πατούνα Αναστασία, Η Περίληψη ως κείμενο και αντικείμενο διδασκαλίας, εκδ.Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003 


Λέξεις-εκφράσεις που εξασφαλίζουν τη συνοχή της περίληψης: 

       Π.Πολίτης, «Η Περίληψη» στον Ηλεκτρονικό Κόμβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου