Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

-ίζω, -ισα / -ώ, ησα


Τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με -ι-.  Εξαιρούνται:Προσέξτε τη διαφορετική ορθογραφία:  -ισα / -ησα: Αλλά: μεθώ-μέθυσα, μηνώ-μήνυσα
Και βέβαια: δανείζω,δάνεισα
                     αθροίζω-άθροισα
                     κελαρύζω-κελάρυσα / δακρύζω-δάκρυσα
                     πρήζω-έπρηξα / πήζω-έπηξα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου