Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

«Εσύ υπόγραψε» κι όχι «εσύ υπέγραψε»!

Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουμε είναι να μην αφαιρούμε την αύξηση του ρήματος στην προστακτική.

Διαβάζουμε στη Γραμματική του Γυμνασίου: Η αύξηση στη νέα ελληνική αποτελεί ένα μόρφημα που δηλώνει την έννοια του παρελθόντος. Το πιο συνηθισμένο μόρφημα της αύξησης είναι το ε. Σε μερικά ρήματα το μόρφημα της αύξησης είναι το η. Στον παρακάτω πίνακα παρατηρήστε τις διάφορες μορφές της αύξησης. Η δεύτερη στήλη περιέχει ρηματικούς τύπους με εξωτερική αύξηση, ενώ η τρίτη ρηματικούς τύπους με εσωτερική αύξηση.


Όταν σχηματίζουμε την προστακτική, φροντίζουμε να αφαιρούμε την αύξηση.  Παρατηρήστε τα ακόλουθα παραδείγματα: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου